Accreditatie

Dermasalon is een geaccrediteerd congres. Wanneer je aanwezig bent geweest, kun je de volgende punten verkrijgen:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals: 5 punten
  – Categorie Dermatologie
  – Categorie Dermatologie-assistenten
  – Categorie Wondzorg
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 6 punten
  – Categorie Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
  – Categorie Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
  – Categorie Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  – Categorie Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
  – Categorie Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici): 4,5 punten
 • Apothekersassistenten (NVFZ & Optimafarma): 5 punten
 • Kabiz: 5 punten
 • NVvPO: 5 punten
 • ProCert: 18 punten